Vælg en side

Om Skoletube – til forældre.

Mit barn bruger Skoletube. Hvad skal jeg være opmærksom på ?
I denne guide ”om Skoletube – til forældre” vil vi præsentere jer for nogle af de fantastiske muligheder som Skoletube giver elever i forbindelse med undervisning og læring.
Vi vil også oplyse om de mulige problematikker og faldgrubber, som kan opstå når man arbejder digitalt og online. Er uheldet først ude  – og eksempler på “uheld” kommer vi tilbage til – ser vi på hvordan disse kan afhjælpes.
Men lad os starte med den oprindelige ide med Skoletube og hvorfor platformen er så populær blandt danske skoler, lærere og elever..

 

 

Hvad er Skoletube egentlig?

Skoletube er en produktions og distributionsplatform målrettet den danske grundskole. Eleverne kan lave faglige præsentationer og skoleprojekter i en række integrerede produktionsværktøjer. Fx kan der laves videopræsentationer, laves tidslinjer, mindmaps, animationsfilm, skærmoptagelser m.m. i de op mod 20 forskellige integrerede produktionsværktøjer.
Elevernes produktioner kan deles med andre (fx læreren og klassekammerater) på Skoletube via beskyttede klassekanaler.

 

Hvorfor Skoletube i undervisningen ?

Med Skoletubes komplette digitale værktøjskasse kan eleverne udtrykke sig i både tekst, billede, lyd og video. De kan lave nogle fantastiske præsentationer og løse faglige opgaver på utallige kreative måder, med forskellige medier. Den faglige proces som udmønter sig i flotte digitale afleveringsprodukter er med til at eleverne føler ejerskab og stolthed af deres opgaveafleveringer. Dette er med til at eleverne bevarer deres motivation og lærelyst.

 

Hvordan bruger lærerne typisk Skoletube i undervisningen?

Læreren beder typisk eleverne præsentere et fagligt emne/tema via et af værktøjerne på Skoletube. Læreren opretter en privat afleveringskanal som kun eleverne og lærerne i klassen kan se. Læreren indstiller om eleverne skal kunne se de andre elevers afleveringer eller om det kun er lærerne der skal kunne se alle elevproduktioner. Eleverne udgiver deres færdige præsentationer i kanalen. Lærerne kan nu gennemse og give feedback på elevproduktionerne.

Eksempel:
Klassen arbejder med emnet 2.Verdenskrig i historie. Eleverne skal vælge et delområde, fx koncentrationslejre, invasionen i Normandiet, Østfronten, Pearl Harbor, Hitler  osv osv.
Eleverne bruger et eller flere værktøjer på Skoletube til at lave en præsentation af deres delområde.

fx kan der laves:
en tidslinje over Hitlers liv med tidslinjeværktøjet Tiki Toki indeholdende tekst og billeder.
en (video)præsentation hvor eleven har lagt voiceover på en række billeder af begivenheden Pearl harbor lavet i værktøjet Wevideo, Powtoon eller prezi.
et videointerview af Hitler lavet med animationsfigurer i værktøjet Goanimate.

Det var et par eksempler på hvordan forskellige værktøjer kan bruges til at bearbejde og præsentere et fagligt emne. Elevernes produktioner/præsentationer deles med lærerne (og evt eleverne) i den læreroprettede private klassekanal.

 

 

Hvem står bag Skoletube?

Elevens produktioner på Skoletube kan stå som et synligt udtryk for, hvad han har lært. Med skoletubes værktøjer kan eleven “vise” hvad han tænker, og på baggrund af elevens produktioner, kan undervisningen tage udgangspunkt i den enkelte og den enkeltes produktioner.

Der er rig mulighed for at give feedback i Skoletubes kanaler. Feedback kan i kanalerne gives både mundtligt, skriftligt men også i form af en “lærerproduktion”, hvor læreren f.eks. optager skærmen, mens han levere sin mundtlige feedback.

Online feedback til elevernes produktioner behøver ikke begrænse sig til Skoletubes kanaler. Selvfølgelig kan feedback gives på klassen, ved gruppesamtaler eller Face-to-Face, men elevens produktion kan også indlejres i andre kommunikationssystemer såsom Skoleblogs, SkoleIntra, Google Classroom og mange mange andre steder.

 

Er Skoletube en sikker platform?

Skoletubes værktøjer sætter den enkelte elev i stand til at eksternalisere (vise), hans forståelse af specifikke emner frem. Det kan foregå i mange værktøjer og som mange forskellige modaliteter. Variationen i værktøjerne giver læreren mulighed for at differentiere de stillede opgaver både i forhold til valg af værktøj, men også i forhold til de enkelte værktøjers mange funktionaliteter.

Eleven kan løse en opgave på mange måder, og variationen i Skoletubes værktøjer sikre, at det er muligt for eleven at arbejde med bevidst at vælge udtryksform, som passer til målgruppen for hans produktion.

På Skoletube kan eleven tilegne sig kompetencer i digital produktion, som både kan være anvendelsesorienteret og kommunikativ.

 

Hvad bruger I mit barns persondata til?

Skoletubes værktøjer sætter den enkelte elev i stand til at eksternalisere (vise), hans forståelse af specifikke emner frem. Det kan foregå i mange værktøjer og som mange forskellige modaliteter. Variationen i værktøjerne giver læreren mulighed for at differentiere de stillede opgaver både i forhold til valg af værktøj, men også i forhold til de enkelte værktøjers mange funktionaliteter.

Eleven kan løse en opgave på mange måder, og variationen i Skoletubes værktøjer sikre, at det er muligt for eleven at arbejde med bevidst at vælge udtryksform, som passer til målgruppen for hans produktion.

På Skoletube kan eleven tilegne sig kompetencer i digital produktion, som både kan være anvendelsesorienteret og kommunikativ.

 

Kan mit barn slette alle digitale spor efter sig?

Skoletubes værktøjer sætter den enkelte elev i stand til at eksternalisere (vise), hans forståelse af specifikke emner frem. Det kan foregå i mange værktøjer og som mange forskellige modaliteter. Variationen i værktøjerne giver læreren mulighed for at differentiere de stillede opgaver både i forhold til valg af værktøj, men også i forhold til de enkelte værktøjers mange funktionaliteter.

Eleven kan løse en opgave på mange måder, og variationen i Skoletubes værktøjer sikre, at det er muligt for eleven at arbejde med bevidst at vælge udtryksform, som passer til målgruppen for hans produktion.

På Skoletube kan eleven tilegne sig kompetencer i digital produktion, som både kan være anvendelsesorienteret og kommunikativ.

 

Hvad sker der med mit barns data ved skoleafslutning eller skolens abonnement udløber?

Skoletubes værktøjer sætter den enkelte elev i stand til at eksternalisere (vise), hans forståelse af specifikke emner frem. Det kan foregå i mange værktøjer og som mange forskellige modaliteter. Variationen i værktøjerne giver læreren mulighed for at differentiere de stillede opgaver både i forhold til valg af værktøj, men også i forhold til de enkelte værktøjers mange funktionaliteter.

Eleven kan løse en opgave på mange måder, og variationen i Skoletubes værktøjer sikre, at det er muligt for eleven at arbejde med bevidst at vælge udtryksform, som passer til målgruppen for hans produktion.

På Skoletube kan eleven tilegne sig kompetencer i digital produktion, som både kan være anvendelsesorienteret og kommunikativ.

 

Hvad er forskellen på Skoletube og Youtube?

I de fleste af værktøjerne på Skoletube er det muligt at opbygge skabeloner, som eleverne kan arbejde videre i. Det giver læreren en mulighed for at stilladsere elevernes læringsproces ved at give dem et tilrettelagt udgangspunkt for en opgave, de skal løse. Det giver også mulighed for at differentiere opgaver med udgangspunkt i den enkelte elev.

Læreren kan f.eks lave 3 forskellige skabeloner til den samme opgave, og på den måde lade eleverne løse den samme opgave på det niveau, som de måtte være kommet til. At opbygge og dele en skabelon kalder vi på Skoletube at “Remixe”.

 

Kan mit barns medieproduktioner havne offentligt på internettet?

I de fleste af værktøjerne på Skoletube er det muligt at opbygge skabeloner, som eleverne kan arbejde videre i. Det giver læreren en mulighed for at stilladsere elevernes læringsproces ved at give dem et tilrettelagt udgangspunkt for en opgave, de skal løse. Det giver også mulighed for at differentiere opgaver med udgangspunkt i den enkelte elev.

Læreren kan f.eks lave 3 forskellige skabeloner til den samme opgave, og på den måde lade eleverne løse den samme opgave på det niveau, som de måtte være kommet til. At opbygge og dele en skabelon kalder vi på Skoletube at “Remixe”.

 

Kan mit barn bruge Skoletube derhjemme og udenfor skoletiden?

I de fleste af værktøjerne på Skoletube er det muligt at opbygge skabeloner, som eleverne kan arbejde videre i. Det giver læreren en mulighed for at stilladsere elevernes læringsproces ved at give dem et tilrettelagt udgangspunkt for en opgave, de skal løse. Det giver også mulighed for at differentiere opgaver med udgangspunkt i den enkelte elev.

Læreren kan f.eks lave 3 forskellige skabeloner til den samme opgave, og på den måde lade eleverne løse den samme opgave på det niveau, som de måtte være kommet til. At opbygge og dele en skabelon kalder vi på Skoletube at “Remixe”.

 

Er der grund til bekymring når mit barn bruger Skoletube?

Skoletubes værktøjer er integreret i en lang række forlagsmaterialer fra både Gyldendal, Clio-online, Condidact med flere. På tværs af elevernes arbejde vil man derfor hele tiden støde på værktøjerne. Derfor vil fortroligheden med værktøjerne hurtigt indfinde sig, og naturligt give plads for den faglige fordybelse. Skoletube gemmer også på en række af såkaldte “Mediesamlinger”. Det er samlinger af billeder,videoer, lyd med mere, som kan anvendes i forbindelse med produktion i de enkelte værktøjer. “Mediesamlingerne” udvider og ændre sig hele tiden, og der kommer løbende flere til. Billeder, video og lydklip er redaktionelt bearbejdet af Skoletube, hvilket sikre adgang til lærerigt og relevant indhold i de enkelte værktøjer.

 

Hvordan får vi hjælp hvis uheldet er ude?

Skoletubes værktøjer er integreret i en lang række forlagsmaterialer fra både Gyldendal, Clio-online, Condidact med flere. På tværs af elevernes arbejde vil man derfor hele tiden støde på værktøjerne. Derfor vil fortroligheden med værktøjerne hurtigt indfinde sig, og naturligt give plads for den faglige fordybelse. Skoletube gemmer også på en række af såkaldte “Mediesamlinger”. Det er samlinger af billeder,videoer, lyd med mere, som kan anvendes i forbindelse med produktion i de enkelte værktøjer. “Mediesamlingerne” udvider og ændre sig hele tiden, og der kommer løbende flere til. Billeder, video og lydklip er redaktionelt bearbejdet af Skoletube, hvilket sikre adgang til lærerigt og relevant indhold i de enkelte værktøjer.