22 fleksible læringsmiljøer bag ét login

Skoleblogs` læringsmiljøer er nøje tilrettelagt og gennemarbejdet med henblik undervisning og læring. Læringsmiljøerne spænder fra mindre miljøer målrettet et afgrænset og tilrettelagt emne til større og længere forløb, der kan strække over flere år eller hele skolegange. Udover de tilrettelagte miljøer så er der også mulighed for at bygge og indrette digitale læringsmiljøer fra bunden. Her får du alle værktøjerne stillet til rådighed, og du kan nøje indrette og strukturere, så læringsmiljøet passer præcist til dit lokale formål.

 

 

Målstyring og lærerens miljø

Skoleblogs gør det nemt for læreren  at visualisere de læringsmål, som han opstiller i forbindelse med de enkelte forløb. Den nemme integration af video, billeder, tegneserier, slides, tekst m.m sikre, at læreren kan arbejde multimodalt og italesætte mål for en differentieret gruppe af elever. Læreren kan i læringsmiljøerne opstille og visualisere læringskriterier multimodalt – vise eleven hvad der skal til for at nå næste niveau. I skabelonerne findes indbyggede kategoriseringsværktøjer, og den omvendte kronologiske rækkefølge gør opsætningen af mål logisk og intuitiv. Det er nemt at følge en progression og hurtigt at danne sig et overblik over, hvor man er og skal hen. Både som elev og som lærer.

 

Tegn på læring og Feedback

Læringsmiljøer kan være individuelle og fungere som elevens refleksive tekster, som han deler med sin lærer. Her er logbog og portfolio miljøerne sublime. Eleven kan her tydeligt og igennem brug af flere forskellige udtryksformer vise, hvor han befinder sig i sin læringsproces. Læreren kan her guide eleven igennem feedback i det tilhørende kommentarsystem, som følger hvert enkelt indlæg eleven udgiver i sit miljø. Den løbende og formative evaluering er en naturlig del af arbejdet med de individuelle læringsmiljøer. Læringsmiljøet kan ligeledes fungere som udgangspunkt for elevplaner og mere summativ evaluering.

De kollaborative læringsmiljøer på Skoleblogs kan bruges af grupper, hold eller klasser. Her kan man samarbejde flere i det samme læringsmiljø om løsningen på en fællesopgave. Det kunne være udgivelsen af en Webavis, opbygningen af en Wiki, produktionen af en e-novelle og mange mange andre ting. Mange af læringsmiljøerne ligger op til kolaborative arbejdsformer, hvor læreren sætter mål for praksisfællesskabet, og kan give feedback til grupper og hold direkte i læringsmiljøet.

Læringsmiljøerne kan også anvendes kooperativt, hvor den stillede opgaves mål opdeles og uddelegeres til gruppen og holdet, som i læringsmiljøet samler og sammenstykker et fælles produkt af de enkelte dele.

 

Differentiering og eleven som producent

Skoleblogs` læringsmiljøer sætter den enkelte elev i stand til at eksternalisere (vise), hans forståelse af specifikke emner frem. Det kan foregå som multimodale tekster, hvor eleven kan udtrykke sig i mange forskellige modaliteter. Lige ved hånden har eleven alle skoletubes værktøjer. Det giver læreren mulighed for at differentiere de stillede opgaver både i forhold til valg af værktøj, men også i forhold til de enkelte værktøjers mange funktionaliteter.

I alle miljøerne på Skoleblogs er der indbygget hjælp til læsning og stavning. Eleven kan få teksten læst op og kan få forslag til ord i den indbyggede læse-stave-hjælp i editoren.

De mange miljøer og deres fleksibilitet sætter elever i stand til at løse opgaver på mange måder. Udbuddet og variationen i læringsmiljøerne sikre, at det er muligt for eleven at arbejde med bevidst at vælge udtryksform, som passer til målgruppen for hans produktion.

På Skoleblogs kan eleven tilegne sig kompetencer i digital produktion, som både kan være anvendelsesorienteret og kommunikativ.

 

Pædagogiske læringscentre

På Skoleblogs kan de Pædagogiske læringscentre oprette online miljøer, som facilitere formidling og kategoriseringen af Skolens læremidler. Miljøerne fungere lokalt på den enkelte skole, men på tværs af skoler og kommuner, kan medarbejdere på læringscentret dele ressourcer, indlæg og temapakker med hinanden.

Temapakkerne kan endvidere komme fra forlag eller organisationer, og kan nemt integreres i det lokale læringsmiljø. Videndeling er på den måde meget nemt, og problemet med at kvalitetssikre undervisningsforløb løses, når udgivelsen går igennem en medarbejder på læringscentret.

 

Kontinuitet og forlag

I materialer fra forlag som Gyldendal, Clio, Condidact m.fl. kan man finde didaktiserede og gennemarbejdede skabeloner, som anvendes i forbindelse med specifikke og fagrettede opgaver. Eleverne møder altså miljøerne i mange sammenhænge. Den store fordel er, at alt redigering og produktion foregår på samme måde, uanset hvor og hvilket læringsmiljø der arbejdes i på Skoleblogs. Kontinuiteten i betjeningen af læringsmiljøerne har den fordel, at elever og lærer ikke skal bekymre sig om det tekniske, da brugerfladerne er velkendte uanset om der er tale om forlags materiale eller egne lokale læringsmiljøer.