I 2017
er vi også

Tilskuds-
berettigede

Siden 2012 har du kunnet få tilskud til det digitale læremiddel “Skoletube”. I 2017 er kravene til tilskudsberettigelse skærpet yderligere. Tildeling af tilskud indebærer nu også at

Læremidlet skal opmærkes mod forenklede Fælles Mål (FFM)

Denne opmærkning mod forenklede Fælles mål gælder både en opmærkning på kompetencemålsniveau, hvilket indebærer angivelse af fag, klassetrin og kompetencemål og i forlængelse af dette også “inspirationsmateriale“, som forklarer hvordan det digitale læremiddel anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål.

Skoletube imødekommer disse 2016 krav i kraft af opmærkning, vejledninger og inspirationsmateriale. Inspirationsmaterialet kan findes på Skoletubes tilhørende vejledningssite. Vejledningssitet er henvendt til underviseren, og guider trin-for-trin underviseren i anvendelsen af læremidlet i tæt tilknytning til udarbejdelsen af læringsmål.

Sitet fremlægger mange forskellige forløb, som alle knytter Skoletubes mange værktøjer tæt til FFM og anvender i sin form den didaktiske model, som er udarbejdet af Undervisningsministeriet.

Hvert enkelt forløb på vejledningssitet er opmærket med Fag, Klassetrin, videns- og færdighedsmål. Der foreligger endvidere inspiration og forslag til “Læringsmål”, “Undervisningsaktiviteter” og “Tegn på læring”. Du finder et eksempel på et forløb ved at trykke på nedenstående knap. (Hele vejledningssitet åbner officielt januar 2016)