WebIT 2019!

22 august, 2019 | Messe C, Fredericia

 

For 11. gang inviterer vi til konferencedagen WebIT. En inspirationsdag hvor Skoletubeplatformene er omdrejningspunkterne, og hvor vi både praktisk og teoretisk kommer rundt i det it-didaktiske landskab.

 

Bestil billetterLæs mere om WebIT

WebIT er altid ethundrede procent…

 

Faglig kompetence og IT-didaktiske ninjatricks

På WebIT finder du altid de bedste oplægsholdere. Frontløbere på både den teoretiske og praktiske it-didaktik.

Du går altid fra et WebIT med nye praktiske it-didaktiske ninja-tricks i ærmet. Vi gør en dyd ud af at bruge værktøjer og platforme kreativt med henblik på undervisning og læring.

Vi elsker it-didaktik, digitale værktøjer og netbaserede platforme, og vi tror på, at vores begejstring har en afsmittende effekt på deltagerne – psst… vi kan faktisk høre det, når der netværkes over lækker mad og kaffe i pauserne.

Oplægsholder

Mød dem på WebIT

Simon Skov Fougt
Simon Skov Fougt

Lektor i literacy research på Aarhus Universitet, ph.d., cand.pæd., i didaktik og tidligere folkeskolelærer.

Sven Johannesen
Sven Johannesen

Medstifter og journalist i Koncentrat (f. 1984) Kandidat i Journalistik og bachelor i Geografi fra Roskilde Universitet. Uddannet fra Dagbladet Information. Har været ekstern lektor på Roskilde Universitet og presseansvarlig i en hjemløseorganisation.

Manuela Schoesser
Manuela Schoesser

Director of Sales & Marketing ved Delightex GmbH

Johannes Fibiger
Johannes Fibiger

Lektor ved VIA University Collage og cand.mag. i dansk, idehistorie og filosofi.

Mikkel Aslak
Mikkel Aslak

Skolelærer på Marienhoffskolen, Syddjurs Pæd. konsulent for it og medier, VIA CFU

Sune Gudmundsson
Sune Gudmundsson

Medstifter og journalist i Koncentrat (f. 1986) Kandidat i Journalistik og bachelor i Politik og Administration fra Roskilde Universitet. Uddannet fra Berlingske. Har arbejdet på Berlingskes Christiansborg-redaktion, dr.dk og Berlingske Nyhedsbureau.

Marcus Bennick
Marcus Bennick

CEO og founder af Webtjenesten LærIT ApS - Skoletube, Børnetube og Studietube.

Uffe Lyngdal Sørensen
Uffe Lyngdal Sørensen

Product owner - Skoletube/Studietube/Børnetube, Cand. pæd i it-didaktisk design og tidligere folkeskolelærer.

Rikke Falkenberg
Rikke Falkenberg

Selvstændig ved Legmedit.dk

Program for WebIT

22. August, 2019

8:30 – 9:00
Check-In

 

Vi varmer op med morgenbrød, kaffe, te og glædelige gensyn.

9:00 – 10:20
Velkommen

Med Marcus og Uffe

Velkommen til WebIT 2019. Nye tiltag på Skoletube platformene, samarbejder og mon ikke vi har “One more thing…”

10:20 – 10:45
Pause

– kaffe/te/frugt

Tid til at mingle, holde en velfortjent pause, hvile ørerne og ose læremidler hos standholderne i kaffeområdet. 

10:45 – 11:25
Multimodalitet og Scenariedidaktik

Simon Skov Fougt

Vi lever i en multimodalt kommunikerende og -manipulerende verden, især foranlediget af digitale teknologier, hvor alle kan massekommunikere. Samtidig dominerer verbalsprog og -skrift i skolernes praksis, og derved klæder skolen ikke eleverne fagligt på til at navigere i dette samfund. Det er en opgave for alle fag – på alle klassetrin.

Den opgave adresseres i dette oplæg ved at præsentere en socialsemiotisk tilgang til multimodalitet – altså et teoretisk fagsprog – som herefter kobles med en scenariedidaktisk tilgang til undervisning – altså en anvisning på, hvad, hvordan og hvorfor man skal undervise i det – gennem praktiske eksempler på scenariedidaktiske undervisningsforløb, hvor eleverne sammen simulerer en meningsfuld praksis fra verden uden for skolen, hvor faglighed anvendes i en proces frem mod et produkt. Det kan være ved at producere en avis, designe fremtidens by eller producere og udgive en dansevideo.

11:25 – 12:05
Sugarcoating eller sukkerkodning?

Johannes Fibiger

Dette oplæg handler om teknologiforståelser belyst gennem en case fra en tredje klasse, hvor vi gennem en interaktiv julekalender forbandt en fiktionsfortælling med et lokalt scenarie. Indlejret i disse rammer afprøvede vi to teknologier: 3D-modellering og printning på den ene side og robotprogrammering på den anden. Didaktisk involverer casen en problematik omkring motivation og sugarcoating.

Det konkrete afsæt danner basis for en diskussion af forskellige teknologiforståelser og argumenterer for, at teknologiforståelse både involverer et forståelses-, et handlings- og et etisk perspektiv. Casens svagheder vil blive belyst ud fra tre aspekter: problemet om transfer, problemet om computationel tænkning og problemet omkring digital myndiggørelse.

12:05 – 13:00
Frokostpause

– lune retter

Tid til lun og lækker frokost. Vend indholdet i de forskellige oplæg med kollegaer, fyld maven, hvil ørerne og snup endnu en tur i standende.

13:00 – 13:50
Skoletube som funktion, forståelse 
og fantasi

Uffe Lyngdal Sørensen

I hvilke didaktiske sammenhænge manifesterer skoletubeværktøjerne sig som ting, der giver en merværdi til undervisningen?

Gennem et væld af eksempler vil oplægget forsøge at demonstrere en praksis, som forstår skoletube som noget mere end blot lukkede værktøjer. Denne praksis og tilgang forstår værktøjerne som plastiske og polypotentielle samarbejdspartnere, der lever af brugerens forståelse og fantasi. Oplæggets udgangspunktet er, at Skoletubes værktøjer kan vise ting i verden frem på en måde, som gør en forskel for det vi forstår, når den anden kommunikerer.

13:50 – 14:15
Medieugen Løs det

Sven Johannesen &
Sune Gudmundsson

Hvordan kan skoler bruge journalistiske værktøjer på en måde, som inspirerer unge til at blande sig i verden?
Og som ikke kun gør unge klogere på verdens problemer, men også på, hvordan de kan løses?

Det er spørgsmålene bag det nye, gratis tilbud ’Medieugen Løs det’, som er udviklet af ungdomsmediet Koncentrat og undervisningsforlaget Alinea.
I ’Medieugen Løs det’ skal unge arbejde som kritiske og konstruktive journalister, der undersøger globale og lokale problemer og løsninger. Derefter skal de formidle deres viden i et journalistisk multimodalt onlinemedie, som bygges med digitale powertools fra Skoletubes værktøjskasse. Det bedste medie præmieres.

14:15 – 14:45
Pause

– kage og kaffe

YES! så er det kagetid.. og tid til at mingle, holde en velfortjent pause, hvile ørerne og ose læremidler hos standholderne i kaffeområdet.

14:45 – 15:40
Forestil dig en verden…
– Virtuel og augment reality i praksis

Mikkel Aslak

Forestil dig et digitalt værktøj som er lige til at gå til – men hvor du alligevel kan bygge avancerede fantasifulde 3D verdener i. Verdener som indeholder video, billeder, tekster, bygninger, drager, figurer og meget andet. Du bestemmer helt selv.

Forestil dig så også at du kan lave din verden interaktiv – med simpel kodning kan du få ting til at ske, som du ønsker det. Det lyder fedt, men det holder ikke her. Denne verden kan du opleve i virtual reality, i augumented reality eller blot på din computer eller tablet.

Dette er værktøjet der sætter fantasien igang – som kan bruges i utrolig mange sammenhænge i skolen. Glæd dig.

15:40 – 16:00
Afrunding, håndtryk og piber.

 

Vi siger tak for i dag med en pibe, et håndtryk og masser af inspiration i bagagen. På gensyn næste år.

Hvor det finder sted

Messe C – Fredericia
Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia

Info og pris

Pris: 1089,- pr. deltager

Tid: Torsdag d. 22-08 2019 fra 9:00 – 16:00

Sted: MESSE C – Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia

Forplejning: Inkluderet i prisen er morgenmad, lun frokostbuffet, eftermiddagskage + kaffe, te og vand gennem hele dagen.

 

Bestil billet