GDPR og Databehandling

Find vores betingelser for brug, databehandleraftaler med mere.

1.1 Hvem er vi?

Vi er Studietube – www.studietube.dk – leveret af Webtjenesten LærIT.dk ApS, som er vores firmanavn. Vores cvr.nr er: 35862056 og vores firmaadresse er Ellehammersvej 93, 7500 Holstebro, Danmark. Tlf.nr. 2714 2687

1.2 Hvad er Studietube?

Studietube er en digital platform målrettet danske uddannelsesinstitutioner, hvor studerende og undervisere kan producere og distribuere undervisningsrelaterede faglige præsentationer. Studietube giver studerende og undervisere fuld adgang til at skabe og producere i 27 af verdens mest (aner)kendte online værktøjer. Der er ubegrænset plads på vores danske servere, hvorfra der nemt kan deles indhold med underviserer og medstuderende.

1.3 Hvorfor bruge Studietubeplatformen?

Undervisning er kommunikation – derfor skal informationsteknologi og nye måder at kommunikere på være en naturlig del af undervisning. Vi vil revolutionere måden at undervise på, ved at gøre nye kommunikationsværktøjer let tilgængelige for hele den danske undervisningsverden.

Digitale værktøjer sætter den enkelte i stand til at deltage og komme til orde i mange sammenhænge og i mange forskellige modaliteter.
Studerendes forståelser og tanker skal medieres, hvis de skal eksistere for andre end dem selv. Digitale værktøjer skal derfor være let tilgængelige og lige ved hånden – specielt i forbindelse med læringsprocesser.
Vi tror på, at de rigtige digitale værktøjer kvalificerer undervisningen og øger chancerne for vellykkede læringsprocesser markant.

1.4 Kan alle bruge Studietube?

Nej, platformen er 100% forbeholdt danske uddannelsesinstitutioner, og det er kun abonnerende institutioner, som har fået aktiveret en adgang , der kan logge ind og bruge Skoletube. Man kan ikke oprette sig selv som bruger.

Det kræves at man tilhører en abonnerende uddannelsesinstitution og har et Unilogin eller Wayf. UNI•Login er et digitalt id for elever, forældre, og medarbejdere på institutioner. UNI•Login giver adgang til nationale tjenester og en lang række pædagogiske services.
(https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/uni-login)

1.5 Databehandleraftale

Når uddannelsesinstitutioner og skoler tegner abonnement på Studietube indgåes en hovedaftale og databehandleraftale. Disse aftaler dokumenterer alt omkring hvordan Studietube håndterer/behandler institutionens data (både persondata og brugernes uploadede filer/data).

Studietube lever op til de regler og dokumentation der skal være i forhold til EUs opdaterede persondataforordning fra 25. maj 2018 (og som KLs databehandleraftale-skabelon bygger på). Dette sikrer at institutionen har fuld indsigt i hvilke data Studietube behandler og at de behandles forsvarligt og efter hensigten og formålet som angivet i hovedaftalen/instruksen).

Her nedenfor kan du downloade og læse Studietubes hovedaftale og databehandleraftale:

Hovedaftale Studietubeabonnement

Databehandleraftale Studietubeabonnement

(Abonnerende institutioner: hent ovenstående 2 aftaler, print, underskriv og returner til gdpr@laerit.dk)

 

Hovedaftalen og databehandleraftalen er dokumenter som alle abonnerende institutioner skal godkende for at kunne benytte platformene. Hent ovenstående 2 aftaler – print, underskriv og returner til gdpr@laerit.dk)

I ovenstående kontrakter kan du finde alle vigtige informationer, men du kan også fortsætte med at læse på denne side, hvor vi har taget nogle af de centrale oplysninger fra aftalerne og uddybet dem i et mere forståeligt dansk.

Det er vigtigt for os at kunne hjælpe jer i mål med ovenstående så nemt og gnidningsfrit som muligt, så tøv ikke med at hive fat i os, hvis der skulle være spørgsmål eller andet i forbindelse med ovenstående.

Simon Bennick, Sikkerhedsrådgiver, direkte tlf: 31314010, mail: gdpr@laerit.dk

1.6 Hvilke persondata bruger vi om dig og hvorfor?

Nedenstående er selvfølgelig dokumenteret i ovenstående datakontrakter som er indgået med institutionen og du kan læse den officielle persondatapolitik her, men nedenfor er det hele beskrevet mere enkelt:

Vi bliver nødt til at bruge lidt personoplysninger fra vores brugere, når de benytter Studietube. Oplysninger bruges til at oprette en personlig profil på Studietube. Profilen bruges udelukkende til at holde styr på hvem der er logget ind og hvilke filer og kanaler der tilhører hvem.
Gennem Uniloginnet trækker vi derfor følgende personoplysninger når brugeren logger ind på Studietube første gang:

fornavn, efternavn, unilogin brugernavn, klassetilhørsforhold, institutionsnummer, funktion (studerende, underviser, pædagog  mm), (Skolekom-mail – dog ikke for nye brugere efter 1. marts 2018)

Med disse data oprettes en personlig profil på Studietube, hvor brugeren beskyttet kan opbevare sine uploadede medieproduktioner og blogindlæg.

Vi bruger ovennævnte oplysninger til forskellige handlinger, fx:

– Når en bruger logger ind på studietube, så tjekker studietube via det unikke unilogin brugernavn og institutionsnummer om denne bruger faktisk tilhører en abonnerende institution og dermed har adgang eller ej.

– Når en underviser opretter en beskyttet kanal og vil hente sine studerende ind i kanalen, så gøres dette nemt via en Unilogin-import feature. Denne feature virker kun, hvis systemet kan trække en liste der viser klasselisten (klassetilhørsforholdet) fra den institution som underviseren tilhører. Her kan han så plukke alle eller enkelte studerende. Derfor fornavn og efternavn.

– Når en lærer har oprettet en kanal og eleverne er medlemmer og eleverne uploader fx en tegneserie, video, tidslinje, mindmap osv til denne kanal, da kan læreren nemt overskue hvilke elever der har uploadet hvad. Derfor fornavn og efternavn.

Profiloplysningerne bruges altså udelukkende til at holde styr på hvem der er logget ind og hvilke elevproduktioner der tilhører hvem.

Studietube indsamler og behandler på ingen måde følsomme personoplysninger som fx: cpr-nummer, køn, adresse, privat emall, tlf-nummer, helbredsforhold, seksuelle forhold osv.

Vi sælger eller videregiver selvfølgelig ingen personoplysninger eller opbevaret materiale på Studietube til tredjepart.

Persondata og brugergenereret materiale slettes automatisk 1 år efter at en bruger har forladt en abonnerende institution. Brugeren kan altid downloade og gemme sit indhold ned lokalt på sin maskine, hvis dette ønskes.

1.7 Er Studietube en sikker og tryg platform?

Ja, Studietube er en sikker og tryg platform. Studietube bruger på den tekniske side (servere, webservere, storage, databaseservere) gældende sikkerhedsstandarter mht kryptering, firewalls, monitorering osv. Studietubes servere er desuden placeret inhouse i Danmark i sikrede hostingfaciliteter. (læs mere om vores hostingleverandør her)

Der er en række betryggende rammer, fx, at Studietubeplatformen drives af et 100% danskejet firma (webtjenesten LærIT.dk ApS) som er målrettet netop danske uddannelsesinstitutioner. Dermed er der direkte kontakt og supportmuligheder via telefon eller mail på dansk. Vi har kontaktpersoner på hver af vores abonnerende institutioner. Hurtig, direkte kontakt går altså begge veje.

Vi følger EU-bekendtgørelsen, og du kan som bruger være tryg ved, at vi overholder GPDR-bestemmelserne. Vi har alle procedurer på plads i forhold til persondataforordningen fra maj 2018. Vi benytter www.complycloud.com til vores GDPR-dokumentation. ComplyCloud opretter og ajourfører automatisk en samlet fortegnelse over virksomhedens databehandling.

En gang årligt foretages uafhængig revision af vores databeskyttelse og sikkerhed.

1.8 Studietube og underleverandører

På Studietube har vi integreret nogle af verdens bedste produktions-editorer/værktøjer, som brugerne (studerende/undervisere) kan lave medieproduktioner og præsentationer med.
Fx er der en underleverandør, som har en editor til at lave digitale tidslinjer med. En anden underleverandør har en editor til at redigere video med, en tredje underleverandør har en tegneserieeditor, osv . Sådan kan vi fortsætte og dermed indeholder Studietube en hel værktøjskasse med editorer som hver har deres udtryk og formål.

Disse værktøjer er dybt integrerede på Studietube for at gøre det så nemt som muligt for brugerne at starte værktøjet, producere og distribuere produktet tilbage til Studietube.
Integrationen består af en API som automatisk – når man trykker på værktøjet på Studietube –  opretter en profil på underleverandørens platform . Hér kan brugeren så gemme sit arbejde under en privat profil.
Vi pseudonymiserer studietubebrugernes persondata når de automatisk oprettes ved underleverandøren. Dette er blandt andet beskrevet i alle de underdatabehandleraftaler vi har med vores underleverandører.

Alle vores underleverandører er anerkendte, lødige firmaer som lever op til General Data Protection Regulation – EU GDPR.
LærIT.dk ApS har indgået formelle licenskontrakter med alle de integrerede værktøjers firmaer, som passer netop til det unikke setup på Studietube. Udover at vores brugere selvfølgelig skal følge de integrerede værktøjers generelle betinger for brug, er der også tilpassede betingelser for vores brugere. Fx at vi pseudonymiserer studietubebrugernes persondata når de automatisk oprettes ved underleverandøren, at børn under 13 år godt må benytte platformene og at der er aftalt indbyrdes procedurer for sletning af data, således at vi er sikre på, at underleverandørerne lever op til samme krav om sletning som Studietube og som er beskrevet i hovedaftalen/databehandleraftalen.

Deres platforme er allerede målrettet EDU-området på globalt plan.

(vi har underskrevne udfyldte underdatabehandleraftaler med alle underleverandører. Disse kontrakter kan alle kommuner/institutioner som har indgået hovedaftale/databehandleraftale få adgang til ved forlangende. Se i øvrigt punkt 10 i databehandleraftalen under punkt 1.5 på denne side, der handler om kontroller og erklæringer)

1.9 Abonnementsvilkår og betingelser for brug

Abonnementsvilkår og betingelser for brug er oplyst i hovedaftalen. (download og læs, se punkt 1.5) Men nedenfor er beskrevet og uddybet nogle af de centrale vilkår og betingelser.

Ifølge hovedkontrakt og instruks er Studietube målrettet til uddannelsesbrug. Du skal altså have et Unilogin (eller Wayf) og tilhøre en abonnerende institution for at bruge Studietube.

Uploadet materiale skal være med udgangspunkt i pædagogisk praksis og dermed selvfølgelig være et fagligt produkt der udspringer fra en faglig kontekst, fx en undervisnings-aktivitet/opgave.

Studietube påtager sig intet ejerskab eller ansvar for brugergenereret/uploadet materiale. Studietube hoster kun filerne. Det er institutionen som i sidste ende har ansvaret for det indhold som institutionens brugere uploader til Studietube eller uploader til en af Studietubes underleverandører.

En leveringsbetingelse jvf. hovedaftalen,  er at institutionen skal følge institutionens og/eller datatilsynets retningslinjer for brug af video og billeder.

Du må ikke krænke ophavsretten, når du uploader eller producerer indhold på Studietube. Du skal leve op til lovgivningen om ophavsret.

Studietubebrugere skal ved brug af integrerede værktøjer overholde underleverandørernes egne generelle betingelser for brug.

Det er ikke tilladt at distribuere pornografi, obskønt eller ærekrænkende materiale. Det er til enhver tid Studietubes vurdering, der afgør, om materialet overholder normal undervisningsrelateret brug.

Studietube kan til enhver tid fjerne materiale uploadet af brugeren, såfremt materialet ikke lever op til betingelserne i denne aftale.  Brugeren vil blive adviseret herom.

Billede, video og andet brugergenereret materiale som indeholder personfølsomme oplysninger må ikke behandles på Studietube.