Betingelser for brug

Persondata, abonnementsvilkår mm

1.1 Hvem er vi?

Vi er Børnetube – www.bornetube.dk – leveret af Webtjenesten LærIT.dk ApS, som er vores firmanavn. Vores cvr.nr er: 35862056 og vores firmaadresse er Ellehammersvej 93, 7500 Holstebro, Danmark. Tlf.nr. 2714 2687

1.2 Hvad er Børnetube?

Formålet med Børnetube er at levere en digital platform der kan håndtere kommunens daginstitutioners produktion og distribution af digitale medieproduktioner, med udgangspunkt i pædagogisk praksis.
Det hele er samlet ét sted bag ét uni-login. Det betyder, at det er både nemt og sikkert at arbejde med værktøjerne, samt gemme og dele produktioner.
På platformen findes forskellige produktionsværktøjer/software som hver har deres anvendelsespotentialer og digitale udtryk.  Fx er der software der producerer video, lyd, billeder, tidslinjer, mindmaps, stopmotion film, animationsfilm, flipbøger m.fl.

1.3 Hvorfor bruge Børnetubeplatformen i daginstitutionen?

tekst kommer….

1.4 Kan alle bruge Børnetube?

Nej, platformen er 100% forbeholdt danske daginstitutioner, og det er kun abonnerende institutioner, som har fået aktiveret en adgang , der kan logge ind og bruge Børnetube. Man kan ikke oprette sig selv som bruger. Det kræves at man tilhører en abonnerende daginstitution og har et Unilogin. UNI•Login er et digitalt id for elever, forældre, og medarbejdere på institutioner. UNI•Login giver adgang til nationale tjenester og en lang række pædagogiske services.
(https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/uni-login)

1.5 Databehandleraftale

Når kommuner og institutioner tegner abonnement på Børnetube indgåes en hovedaftale og databehandleraftale. Disse aftaler dokumenterer alt omkring hvordan Børnetube håndterer/behandler kommunens/institutionens data (både persondata og brugernes uploadede filer/data).

Børnetube lever op til de regler og dokumentation der skal være i forhold til EUs opdaterede persondataforordning fra 25. maj 2018 (og som KLs databehandleraftale-skabelon bygger på). Dette sikrer at institutionen/kommunen har fuld indsigt i hvilke data børnetube behandler og at de behandles forsvarligt og efter hensigten og formålet som angivet i hovedaftalen/instruksen).

Her nedenfor kan du downloade og læse Børnetubes hovedaftale og databehandleraftale:

Hovedaftale Børnetubeabonnement

Databehandleraftale Børnetubeabonnement

I ovenstående kontrakter kan du finde alle vigtige informationer, men du kan også fortsætte med at læse på denne side, hvor vi har taget nogle af de centrale oplysninger fra aftalerne og uddybet dem i et mere forståeligt dansk.

1.6 Hvilke persondata bruger vi om dig og hvorfor?

Nedenstående er selvfølgelig dokumenteret i ovenstående datakontrakter som er indgået med kommunen/institutionen og du kan læse den offcielle persondatapolitik her, men nedenfor er det hele beskrevet mere enkelt:

Vi bliver nødt til at bruge lidt personoplysninger fra vores brugere, når de benytter Børnetube. Oplysninger bruges til at oprette en personlig profil på Børnetube. Profilen bruges udelukkende til at holde styr på hvem der er logget ind og hvilke filer og kanaler der tilhører hvem.
Gennem Uniloginnet trækker vi derfor følgende personoplysninger når brugeren logger ind på Børnetube første gang:

fornavn, efternavn, unilogin brugernavn, institutionsnummer, funktion (pædagog  mm), (Skolekom-mail – dog ikke for nye brugere efter 1. marts 2018)

Med disse data oprettes en personlig profil på Børnetube, hvor brugeren beskyttet kan opbevare sine uploadede medieproduktioner.

Vi bruger ovennævnte oplysninger til forskellige handlinger, fx:

– Når en bruger logger ind på Børnetube, så tjekker Børnetube via det unikke unilogin brugernavn og institutionsnummer om denne bruger faktisk tilhører en abonnerende institution og dermed har adgang eller ej.

– Når en pædagog opretter en beskyttet kanal og vil hente sine kolleger ind i kanalen, så gøres dette nemt via en Unilogin-import feature. Denne feature virker kun, hvis systemet kan trække en liste over personalet fra den institution som pædagogen tilhører. Her kan han så plukke alle eller enkelte personaler. Derfor fornavn og efternavn.

Profiloplysningerne bruges altså udelukkende til at holde styr på hvem der er logget ind og hvilke produktioner der tilhører hvem. Børnetube indsamler og behandler på ingen måde følsomme personoplysninger som fx: cpr-nummer, køn, adresse, privat emall, tlf-nummer, helbredsforhold, seksuelle forhold osv.

Vi sælger eller videregiver selvfølgelig ingen personoplysninger eller opbevaret materiale på Børnetube til tredjepart.

Institutionens data (inkl. alle profiler og opbevarede medier/filer) slettes senest ét år efter at institutionen har opsagt abonnement.

1.7 Er Børnetube en sikker og tryg platform?

Ja, Børnetube er en sikker og tryg platform. Børnetube bruger på den tekniske side (servere, webservere, storage, databaseservere) gældende sikkerhedsstandarter mht kryptering, firewalls, monitorering osv. Børnetubes servere er desuden placeret inhouse i Danmark i sikrede hostingfaciliteter.

Der er en række betryggende rammer, fx, at Børnetubeplatformen drives af et 100% danskejet firma (webtjenesten LærIT.dk ApS) som er målrettet netop danske daginstitutioner/uddannelsesinstitutioner. Dermed er der direkte kontakt og supportmuligheder via telefon eller mail på dansk. Vi har kontaktpersoner på hver af vores abonnerende institutioner og i kommunerne. Hurtig, direkte kontakt går altså begge veje.

Vi følger EU-bekendtgørelsen, og du kan som bruger være tryg ved, at vi overholder GPDR-bestemmelserne. Vi har alle procedurer på plads i forhold til den kommende persondataforordning. Vi benytter www.complycloud.com til vores GDPR-dokumentation. ComplyCloud opretter og ajourfører automatisk en samlet fortegnelse over virksomhedens databehandling.

En gang årligt foretages uafhængig revision af vores databeskyttelse og sikkerhed.

1.8 Børnetube og underleverandører?

På Børnetube har vi integreret nogle af verdens bedste produktionseditorer/værktøjer, som brugerne (primært pædagoger) kan udarbejde medieproduktioner og præsentationer med.
Fx er der en underleverandør, som har en editor til at lave digitale tidslinjer med. En anden underleverandør har en editor til at redigere video med, en tredje underleverandør har en tegneserieeditor, osv . Sådan kan vi fortsætte og dermed indeholder Børnetube en hel værktøjskasse med editorer som hver har deres udtryk og formål.

Disse værktøjer er dybt integrerede på Børnetube for at gøre det så nemt som muligt for brugerne

1.9 Abonnementsvilkår og betingelser for brug

Abonnementsvilkår og betingelser for brug er oplyst i hovedaftalen. (download og læs, se punkt 1.5) Men nedenfor er beskrevet og uddybet nogle af de centrale vilkår og betingelser.

Ifølge hovedkontrakt og instruks er Børnetube målrettet til  daginstitutionsbrug. Du skal altså have et Unilogin og tilhøre en abonnerende institution for at bruge Børnetube.

Uploadet materiale skal være med udgangspunkt i pædagogisk praksis og dermed selvfølgelig være et fagligt produkt der udspringer fra fx understøttende digitalt arbejde med de pædagogiske læreplaner.

Børnetube påtager sig intet ejerskab eller ansvar for brugergenereret/uploadet materiale. Børnetube hoster kun filerne. Det er institutionen som i sidste ende har ansvaret for det indhold som institutionens brugere uploader til Børnetube eller uploader til en af Børnetubes underleverandører.

En leveringsbetingelse jvf. hovedaftalen,  er at institutionen skal følge kommunens og/eller datatilsynets retningslinjer for brug af video og billeder.

Du må ikke krænke ophavsretten, når du uploader eller producerer indhold på Børnetube. Du skal leve op til lovgivningen om ophavsret.

Det er ikke tilladt at distribuere pornografi, obskønt eller ærekrænkende materiale. Det er til enhver tid Børnetubes vurdering, der afgør, om materialet overholder normal pædagogiskrelateret brug.

Børnetube kan til enhver tid fjerne materiale uploadet af brugeren, såfremt materialet ikke lever op til betingelserne i denne aftale.  Brugeren vil blive adviseret herom.

Billede, video og andet brugergenereret materiale som indeholder personfølsomme oplysninger må ikke behandles på Børnetube.