Clio Online

kobler indhold og værktøjer sammen

clio2

Clio Online og SkoleTube, samarbejder om at gøre det endnu lettere for både lærere og elever at arbejde med forskellige onlineværktøjer i undervisningen.
Når man vil arbejde med at udvikle elevernes it-kompetencer, er det vigtigt, at eleverne har nem adgang til forskellige værktøjer, der kan bruges i forskellige sammenhænge, alt efter hvilken opgave de sidder med. Derfor var det oplagt for Clio Online og SkoleTube at indgå et samarbejde for at gøre det lettere for både lærere og elever at bruge it-redskaber i den daglige undervisning.

I samarbejdet mellem SkoleTube og Clio Online har vi derfor samkørt vores it-værktøjskasser, så eleverne nu nemt og uhindret kan veksle mellem Clio Onlines læringsportaler og Skoletubes digitale værktøjer.

Skolerne kan give deres elever automatisk adgang via deres UNI-Login. Det eliminerer en masse afbrydelser i elevernes kreative arbejde, når de ikke hele tiden skal tænke på at logge ind og ud, og gør det derfor nemmere for eleverne at arbejde med Clio Onlines læringsportaler og de digitale redskaber på en og samme tid.

It-værktøjskasse klar til brug

Hos Clio Online har vi på alle læringsportaler under elevsiderne lavet en it-værktøjskasse med direkte links over til de digitale redskaber hos SkoleTube. Mange af værktøjerne er ligeledes integreret i forskellige aktiviteter på portalerne.

Udførlig trin for trin vejledninger og støttende eksempler

For at sikre at aktiviteterne bliver vellykkede, arbejder vi løbende på at understøtte aktiviteterne med et link til en vejledningsside. Her finder lærere og elever udførlige vejledninger, både som tekst, men også som udvalgte videovejledninger.

Siden som de kommer til vil også give dem et indtryk af hvordan en besvarelse lavet til opgaven i det foreslåede program kan tage sig ud. Dermed sikrer vi at oplevelsen med at bruge Skoletubes værktøjer også bliver tryg og udbytterig.

Se oversigten over nogle af de vejledningssider, der er udarbejdet til at støtte aktiviteterne på Clio Onlines portaler her.