Museerne i Fredericia

historiske aktiviteter

Museerne i Fredericia tilbyder både medier, stilladserede opgaver og en række Skoletube-forløb til besøgende.

I forbindelse med 70-året for Befrielsen lavede Museerne i Fredericia den digitale udstilling ”Far, hvad er fred? ” – Fortællinger fra Befrielsen. Udstillingen med tilhørende undervisningsmateriale, kan findes her.

Mange af de billeder, der er brugt i udstillingen, er lagt ud på Museerne i Fredericias resursekanal.

Museerne har desuden en resursekanal med historiske billeder fra området ved Kongens Portvagt i Fredericia, hvor Skoletjenesten har et formidlingslokale.

Ressourcer

Ophavsret

Museerne i Fredericias materiale er udgivet under Creative Commons-licensen by. Det betyder at materialet må benyttes og bearbejdes frit, men at brugen af materialet skal indeholde en kreditering af ophavsmanden fx cc:by Museerne i Fredericia de steder, hvor deres materiale er anvendt.

Besøg museet

Hjemmeside: www.fredericiahistorie.dk

Kontaktperson: Rasmus Welling